Taluppgift_III

Använd korten 2-9 och Ess (som 1:a) i två olika färger från en vanlig kortlek. Två par spelar mot varandra.

Spelet går ut på att få en summa som är så nära 10 som möjligt av tre stycken tal. Talen består av ental, tiondel och hundradel. 

  • Motståndarparet drar ett slumpmässigt kort ur sin hög och ger till det andra paret. 
  • De som får kortet ser vilka kort det är och bestämmer om de vill använda det som ental, tiondel eller hundradel. (Ett lagt kort får inte flyttas till en annan position.)
  • De par som lagt kortet drar ett kort ur sin hög och ger till motståndarna. Dessa ska då placera det på samma sätt.
  • Detta fortsätter tills båda par har lagt varsitt tal. 
  • Talen skrivs ner och högarna blandas (förslagsvis byter man hög efter att ha blandat).
  • Proceduren fortsätter på samma sätt så ytterligare ett tal lagts och upprepas sedan ytterligare en gång.

Det par som har fått summan som är närmast 10 av sina tre tal vinner. Med hur mycket vann vinnaren? (Vad är differensen mellan vinnaren och förloraren.)

  • Går det att få exakt 10? Ge i så fall exempel på vilka tal som skulle ge de

  • Skriv en egen liknande uppgift och ge till ett annat par som ska försöka lösa den.