Lustfylld huvudräkning

En enkel metod för att träna huvudräkning

Genom denna mycket enkla metod, som ni själv enkelt kan göra fler uppgifter till era elever beroende på ålder och ämnesinnehåll.

De uppgifter som finns ska ses som inspiration till hur liknande uppgifter kan utformas och på vilket sätt de kan varieras beroende på om det är beräkningarna som är i fokus eller om ni vill träna på matematisk terminologi. Visst är det bra om båda kan göras samtidigt men kanske kan det finnas behov att träna på dem separat för att så småningom komma till övningar där båda görs tillsammans.

Detta är en enkel övning som tränar huvudräkning och matematiskt språk. Den kan med fördel användas som gemensam lektionsstart, som kortare övning om du som lärare känner att energin i klassen gått ner eller som en gemensam rolig avslutning på lektionen. Dessa övningar är lätta att göra själv och enkla att anpassa utifrån elevernas ålder.

Eleverna lägger ifrån sig pennor och miniräknare. Uppmana eleverna att koncentrera sig, kanske blunda. Du som lärare läser upp instruktionerna i en lagom takt (Vad är då lagom? Om det går för fort hinner eleverna inte tänka/genomföra huvudräkningarna om det går för sakta glömmer de vilket tal de just då håller i huvudet.).

Vi brukar göra en variant som vi kallar lätt där vi använder vardagsspråk som lägga till, dela, ta bort och så vidare. I den andra, svårare varianten, använder vi matematiska ord som addera, dividera, subtrahera och så vidare.

Övningen kan vara 4 – 10 steg innan eleverna får fram svaret. När den sista instruktionen är klar räknar vi till tre och hela klassen säger svaret gemensamt. Detta gör att fler vågar vara med och att de upplever övningen som rolig. Både klassen och vi hör ju om de flesta har samma eller olika svar. Om det är många olika svar kan man göra övningen en gång till eller gemensamt gå igen den steg för steg.

I exemplen nedan finns tre exempel med matematikord och samma tre exempel utan. Resten är förslag på variationer som ni kan använda med eller utan matematikterminologi.