Matematikord 1

Börja på 12

 

Addera 10 

Dividera med 2 

Multiplicera med 3 

Addera 7 

Dividera med 4 

Subtrahera 3 

Multiplicera med 2 

Addera med 4 

Dividera med 6

Subtrahera 2 

Vad är svaret? 1 - 2 – 3

???